Adviespraktijk

 
Naast de adviespraktijk, waar u te rade kunt gaan omtrent de gehele procedure van verkoop of aankoop van een bedrijf of een pand, treedt Timmer-Makelaar op als bemiddelaar tussen aanbieder en koper.
 
Dankzij onze goede naam en uitstekende contacten binnen de financiële wereld, slagen wij er vrijwel altijd in snel en succesvol voor onze cliënten tot zaken te komen. Onze gedegen branchekennis en sterk relatiebestand, de accurate en directe werkwijze, de persoonlijke aanpak en marktkennis, completeert het unieke pakket van specialistische disciplines.
 
Als Business onroerende zaken expert kunnen wij u tevens professioneel van dienst zijn op het gebied van o.a.:
 • huur- verhuur, aan- en verkoop van bedrijfsonroerend goed;
 • het taxeren van onroerend goed en inventaris/goodwill;
 • onroerend goed B.V.'s, beleggingen en (nieuwbouw) projectadvisering;
 • ontwikkeling, alsmede aan- en verkoop, projecten, zowel nieuw-  als bestaande bouw en
   uitpondprojecten;
• het adviseren bij aan- en verkoop van praktijkwoningen en niet alledaagse objecten;
• advisering bij het onderbrengen van  projectfinancieringen;
• advisering met betrekking tot, het doorstarten van een bedrijf en ondernemingsvormen.
 
BEDRIJFSOVERNAME / FUSIES / OPVOLGING / CONSULTING

 


Bedrijfsobjecten

Het TAXEREN van vastgoed, bedrijven en inventarissen eist door transparantie en wetgeving, professionaliteit. Er is een verschil tussen prijs en waarde. De taxateurs bij Timmer-Makelaar zijn onafhankelijk, financieel analytisch en commercieel vaardig.

Onze kracht ligt in het zien van mogelijkheden en deze komen tot uitdrukking in de waarde in de context van marktontwikkelingen- en kansen.

ONZE TAXATEURS ADVISEREN U OP HET GEBIED VAN TAXATIES / WAARDEBEPALINGEN:

• van al uw onroerend goed, bedrijven en inventarissen;

• uitgevoerd door beëdigde en gecertificeerde taxateurs;

• taxaties bij aankoop;

• taxaties bij verkoop;

• taxaties voor het verkrijgen van hypotheken c.q. financieringen;

• taxaties voor fiscale doeleinden;

• taxaties voor huurprijsvaststelling;

• taxaties op basis van bedrijfswaarde / voorheen going concern;

• taxaties op basis van executie of liquidatiewaarde;

• taxaties voor assurantiedoeleinden;

• taxaties ten behoeve van de jaarrekening, actuele waarde;

• taxaties voor successie;

• taxaties bij boedelscheiding zakelijk en privé.

 

De taxateurs van Timmer-Makelaar zijn beëdigd en gecertificeerd (VastgoedCert).