Timmer-Makelaar

VOOR EEN Goudeerlijke INVESTERING
 

Welkom bij Timmer-Makelaar Business en Versmakelaars


Timmer-Makelaar, deskundig en actief Timmer-Makelaar heeft al ruim 40 jaar expertise
binnen de Makelaardij onroerende en roerende zaken (inventarissen en goodwill),
taxaties, advisering.
 
Advies bij bedrijfsfinancieringen, overname bedrijven en fusies.
 
Timmer-Makelaar heeft inmiddels een grote deskundigheid en expertise opgebouwd,
waardoor "met recht" een unieke plaats vooral in de food- en horecasector maar zeker
ook in de non-foodsector is ingenomen.
 
Volledig beëdigd en gecertificeerd.

 


Bedrijfsobjecten

Het TAXEREN van vastgoed, bedrijven en inventarissen eist door transparantie en wetgeving, professionaliteit. Er is een verschil tussen prijs en waarde. De taxateurs bij Timmer-Makelaar zijn onafhankelijk, financieel analytisch en commercieel vaardig.

Onze kracht ligt in het zien van mogelijkheden en deze komen tot uitdrukking in de waarde in de context van marktontwikkelingen- en kansen.

ONZE TAXATEURS ADVISEREN U OP HET GEBIED VAN TAXATIES / WAARDEBEPALINGEN:

• van al uw onroerend goed, bedrijven en inventarissen;

• uitgevoerd door beëdigde en gecertificeerde taxateurs;

• taxaties bij aankoop;

• taxaties bij verkoop;

• taxaties voor het verkrijgen van hypotheken c.q. financieringen;

• taxaties voor fiscale doeleinden;

• taxaties voor huurprijsvaststelling;

• taxaties op basis van bedrijfswaarde / voorheen going concern;

• taxaties op basis van executie of liquidatiewaarde;

• taxaties voor assurantiedoeleinden;

• taxaties ten behoeve van de jaarrekening, actuele waarde;

• taxaties voor successie;

• taxaties bij boedelscheiding zakelijk en privé.

 

De taxateurs van Timmer-Makelaar zijn beëdigd en gecertificeerd (VastgoedCert).