LAANSTRAAT 42 BAARN

02-02-2021

Omschrijving

Object
Winkelruimte gelegen op een uitstekende A1 locatie in het dorpscentrum van Baarn.
De winkel ligt naast D-Reizen. In de directe omgeving bevinden zich vele andere landelijke filiaalbedrijven (o.a. Kruidvat, Jumbo, Trekpleister, Be One, Witteveen, Bart Smit en ICI Paris) alsmede plaatselijk publiekstrekkers zoals een bloemist, bakker, opticiens, supermarkt, kledingzaken alsmede diverse daghorecazaken.


Bereikbaarheid en Ligging

Baarn met de kernen Lage Vuursche en Eembrugge heeft een boven lokale winkelfunctie. Het levendige winkelhart is goed bereikbaar zowel met de auto alsmede het openbaar vervoer. De winkelvoorziening in het centrum alsmede de recreatieve waarde van Lage Vuursche en Kasteel Groeneveld, trekken jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers. De winkelpromenade van Baarn is goed bereikbaar en heeft door zijn energieke winkelaanbod en het gratis parkeren een aanzienlijke aantrekkingskracht.


Vloeroppervlak
De winkelruimte omvat circa 140 m² bruto vloeroppervlak, als volgt verdeeld:
•winkelruimte circa 125 m²;
•pantry, toilet en magazijn circa 15 m².

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

De frontbreedte bedraagt ca. 6 meter.

Opleveringsniveau
Het gehuurde wordt casco verhuurd, inclusief de navolgende voorzieningen:
•toilet;
•pantry.

Parkeergelegenheid
In de directe omgeving zijn uitstekende onbetaalde parkeerfaciliteiten aanwezig
.

Huurprijs
€ 23.400,= per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

In het eerste en tweede huurjaar ontvangt huurder een huurkorting van respectievelijk € 5.400,= en € 2.400,=, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.


Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden door middel van een automatische incasso.

Servicekosten
Geen. Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden.

Een afwijkende huurtermijn is bespreekbaar.


Aanvaarding
Het object is in overleg tussen partijen te aanvaarden.

Zekerheidstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van minimaal 3 (drie) maanden huur inclusief servicekosten en BTW.  

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal géén daling ondergaan.

Huurovereenkomst

Gebaseerd op het model huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijhorende “Algemene bepalingen huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 2 oktober 2012 en aldaar ingeschreven onder nummer 59/2012.

Omzetbelasting

Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW- percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Voorbehoud gunning
Verhuurder behoudt zich het recht van gunning voor.

Voor aanvullende informatie of voor het maken van een bezichtigingafspraak verzoeken wij u contact op te nemen met Bianca Timmer, tel. 06-25064798Afbeeldingen

LAANSTRAAT 42 BAARN
LAANSTRAAT 42 BAARN
LAANSTRAAT 42 BAARN
LAANSTRAAT 42 BAARN
LAANSTRAAT 42 BAARN
LAANSTRAAT 42 BAARN
LAANSTRAAT 42 BAARN
Huurprijs
€ 1.500,= per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
Oppervlakte m2
Winkelruimte circa 125 m²;
Pantry, toilet en magazijn circa 15 m².