WETERINGPAD 44 SOEST

02-02-2021
Omschrijving
Het betreft hier kantoor-/showroomruimte gelegen op de 1e verdieping van een bedrijfsunit gelegen aan het Weteringpad op bedrijvenpark Soestdijkse Grachten. 

Ligging:
Het Weteringpad is gunstig gelegen ten opzichte van het Centrum van Soest en Baarn. De Koningsweg fungeert als één van de hoofdaders door Soest.
Het bedrijvenpark ligt in het centrum van het land op 20 kilometer van Utrecht, op 10 kilometer van Hilversum en op 7 kilometer van Amersfoort.
In de directe omgeving bevinden zich onder andere de navolgende bedrijven: diverse autobedrijven, de Hoogvliet en de Karwei. 

Locatie en bereikbaarheid:
Het object heeft een uitstekende bereikbaarheid en is gelegen nabij de provinciale weg N234 en de rijkswegen A1(Amersfoort-Amsterdam), A27 (Almere-Utrecht) en de A28 (Amersfoort-Utrecht).
Het object is met het openbaar vervoer goed te bereiken. Aan de Koningsweg is een bushalte gelegen met directe busverbindingen naar de NS-stations in Soest en Baarn. 

Vloeroppervlakte:
Totaal ca. 112 m² verhuurbaar vloeroppervlak kantoor-/showroomruimte gelegen op de 1e verdieping.
Voor de berekening van de oppervlakten is gebruik gemaakt van de meetnorm conform het normblad NEN 2580. Het meetrapport is op aanvraag beschikbaar. 

Parkeergelegenheid:
Bij het object behoren 2 (twee) parkeerplaatsen op eigen terrein.
 
Opleveringsniveau:
Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte staat, onder andere voorzien van:
- Vloerbedekking;
- Tl-verlichting;
- Pantry;
- Toilet;
- Te openen ramen. 

Huurprijs:
€ 700,= per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

Servicekosten:
€ 15,= per m² per jaar, te vermeerderen met omzetbelasting, als voorschot op basis van nacalculatie, bij vooruitbetaling per kwartaal te voldoen, voor de kosten van het verbruik van gas, water en elektra. 

Huurtermijn:
5 (vijf) jaar met een verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar. 

Opzegtermijn:
Uiterlijk 12 (twaalf) maanden voor het aflopen van een huurtermijn.

Aanvaarding:
In overleg, per direct.

Waarborgsom:
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een bankgarantie  c.q. een waarborgsom ter groot van minimaal 3 (drie) maanden huur inclusief servicekosten en BTW.

Huurprijsaanpassing:
Jaarlijkse indexering, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, zulks op basis van de consumentenprijsindex (CPI), reeks "alle huishoudens", zoals vastgesteld door het CBS, met als basisjaar 2015=100.

Huurovereenkomst:
Gebaseerd op het model huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, zoals is vastgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 januari 2015. Van deze overeenkomst maken deel uit de bijbehorende "Algemene bepalingen huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW".

Omzetbelasting:
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient genoemde huurprijs te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Bestemming en gebruik:
Huurder dient zich ervan te vergewissen dat het object de eigenschappen bezit, benodigd voor het door hem beoogde gebruik en dat het beoogde gebruik past binnen het vigerende bestemmingsplan. Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website ruimteplannen.nl, de website van de betreffende gemeente of neem contact op met de betreffende gemeente.
 
* Voor aanvullende informatie of voor het maken van een bezichtigingafspraak verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met Bianca Timmer, tel. 06-25064798.

Afbeeldingen

WETERINGPAD 44 SOEST
Huurprijs
€ 700,= per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting
Oppervlakte m2
Ca. 112 m² verhuurbaar vloeroppervlak