'T ERF 15 LEUSDEN

02-02-2021
Object
Deze winkel aan ‘t Erf maakt deel uit van het winkelhart van Leusden “De Hamershof”. Hoogwaardig winkelhart met een eigen “identiteit”. Boven de winkels bevindt zich een woon-/appartementencomplex. De huurders zijn gevarieerd; van landelijke ketens waaronder Albert Heijn en HEMA tot (kleine) plaatselijke spelers met een zeer actieve vereniging.
Het dorp Leusden, met ruim 30.000 inwoners, ligt onder de rook van Amersfoort. Veel bedrijven hebben Leusden al ontdekt en het aantal bedrijven dat zich in Leusden vestigt neemt nog steeds toe. In het gezellige winkelcentrum De Hamershof beschikt over ca. 90 winkels. 

Bereikbaarheid en Ligging
De winkelruimte ligt op een centrale locatie tegenover het nieuwe gemeentehuis en is uitstekend te bereiken met eigen vervoer en het Openbaar Vervoer. 

Parkeren
Rondom het winkelcentrum is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Vloeroppervlak
De winkelruimte omvat circa 113 m² verhuurbaar vloeroppervlakte.
De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages.

Frontbreedte
De frontbreedte bedraagt ca. 8,9 meter.

Opleveringsniveau
Uitgangspunt is huidige, casco staat. De volgende voorzieningen behoren tot het gehuurde:
- systeemplafond met verlichting;
- pantry;
- dagverblijf/berging;
- toilet.

Huurprijs
€ 25.000,= per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 

Huurbetaling
De huurbetalingsverplichting dient per maand vooruit betaald te worden. 

Servicekosten
Geen.
Huurder dient de meters betreffende gas, water en elektra op haar naam te doen stellen en het verbruik rechtstreeks te voldoen aan de desbetreffende openbare nutsbedrijven.

Huurtermijn
Voorkeur voor 5 jaar met 5 optiejaren, waarbij een opzegtermijn wordt gehanteerd van 12 maanden. 

Aanvaarding
Het object is in overleg per direct tussen partijen te aanvaarden. 

Zekerheidstelling
Afhankelijk van de financiële gegoedheid van de kandidaat een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van minimaal 3 (drie) maanden huur inclusief servicekosten en BTW.  

Huurprijsindexering
Jaarlijks, voor het eerst een jaar na de huuringangsdatum, wordt de laatst geldende huurprijs verhoogd op basis van het maandprijsindexcijfer volgens consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens ( 2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS). De huurprijs zal geen daling ondergaan.

Huurovereenkomst
De op te stellen huurovereenkomst is conform de standaard overeenkomst verhuurder die door de Raad voor Ontroerende Zaken in september 2012 is vastgesteld.

Omzetbelasting

Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW- percentage. Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel volledig wordt gecompenseerd.

Voor meer informatie of afspraak voor bezichtiging verzoeken wij u contact op te nemen met Bianca Timmer, tel. 06-25064798.

Afbeeldingen

'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
'T ERF 15 LEUSDEN
Huurprijs
€ 25.000,= per jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
Oppervlakte m2
De winkelruimte omvat circa 113 m² verhuurbaar vloeroppervlakte.