TAXATIES / WAARDEBEPALINGEN

 
• van al uw onroerend goed, bedrijven en inventarissen;
• uitgevoerd door beëdigde en gecertificeerde taxateurs;
• taxaties bij aankoop;
• taxaties bij verkoop;
• taxaties voor het verkrijgen van hypotheken c.q. financieringen;
• taxaties voor fiscale doeleinden;
• taxaties voor huurprijsvaststelling;
• taxaties op basis van going concern;
• taxaties op basis van bedrijfswaarde;
• taxaties op basis van executie of liquidatiewaarde;
• taxaties voor assurantiedoeleinden;
• taxaties ten behoeve van de jaarrekening, actuele waarde;
• taxaties voor successie;
• taxaties bij boedelscheiding zakelijk en prive.

 


Bedrijfsobjecten1-833-202-2695