Wegens regelmatige verkoop en vraag.

 

- Bedrijven met omzet levering aan derden o.a. horeca, instellingen, slagers

   enzovoort.

- Slagerijen

- Bakkerijen

- Visspeciaalzaken

- Kaas en delicatessen winkels

- Groente, fruitspeciaalzaken


 
 
- Beleggingspanden, winkels
  bedrijfspanden in verhuurde staat.

   Leeg, zonder huurder is tevens bespreekbaar.
 
 

  

 

 


Bedrijfsobjecten

Het taxeren van vastgoed eist door transparantie en wetgeving, professionaliteit. Er is een verschil tussen prijs en waarde. De taxateurs bij Timmer-Makelaar zijn onafhankelijk, financieel analytisch en commercieel vaardig.

Onze kracht ligt in het zien van mogelijkheden en deze komen tot uitdrukking in de waarde in de context van marktontwikkelingen- en kansen.

ONZE TAXATEURS ADVISEREN U OP HET GEBIED VAN TAXATIES / WAARDEBEPALINGEN:

• van al uw onroerend goed, bedrijven en inventarissen;

• uitgevoerd door beëdigde en gecertificeerde taxateurs;

• taxaties bij aankoop;

• taxaties bij verkoop;

• taxaties voor het verkrijgen van hypotheken c.q. financieringen;

• taxaties voor fiscale doeleinden;

• taxaties voor huurprijsvaststelling;

• taxaties op basis van bedrijfswaarde / voorheen going concern;

• taxaties op basis van executie of liquidatiewaarde;

• taxaties voor assurantiedoeleinden;

• taxaties ten behoeve van de jaarrekening, actuele waarde;

• taxaties voor successie;

• taxaties bij boedelscheiding zakelijk en privé.

 

De taxateurs van Timmer-Makelaar zijn beëdigd en gecertificeerd (VastgoedCert).